Oni uvěznili tvou duši - jsi otrok! Víš to?
Chceš být pánem svého života?
Chceš vědět jak?