Oni uvěznili tvou duši - jsi otrok! Víš to?
Chceš být pánem svého života?
Chceš vědět jak?

2. Pevné zdraví

Pokud naše hruď září čistotou a my se cítíme lépe a radostněji, poznali jsme, jaké to je cítit blaho a to, že jsem stále milování, ať se občas chováme jakkoliv, je dobrý čas přistoupit k hlubší očistě svého organismu.
Není  NORMÁLNÍ  být nemocný. Je to v podstatě chyba, která je v matrixu považovaná za normu. Ale v celé existenci je to chyba. Je to exkluzivní stav, který si duše přichází na planetu Zemi prožít. Není běžné, v jiných světech takovýto stav prožívat. Existuje to jenom proto, že věříme, že je to přirozené a běžné – být nemocný, zraněný, invalidní, stárnout, mít nějaký problém s tělem. Pokud vám to nevyhovuje, tak se zbavte svého omezení. Je to jen program mít nějakou nemoc.

V energetické nehmotné předloze našeho hmotného těla je vidět budoucí tzv. nemoc někdy i o několik let dříve, než se projeví ve hmotném těle a začne nás něco bolet. Je možné tedy i čištěním energetických center předejít případným vážným nemocem, které se vůbec nemusí na našem hmotném těla ani projevit. Různá zdravotní omezení se mohou nacházet na jakýchkoliv místech v našem organismu. Jakýkoliv zdravotní problém můžeme tedy odstranit tak, že necháme energii v těle působit v místě, kde sama uzná, že je podstata nemoci a necháme ji energetické shluky nemoci spálit, nebo vytlačit z našeho biopole a spálit. Energie, která dokáže transformovat energii nemoci v neutrálně působící energii, je vysoce inteligentní a ví, co dělá, ví, kde se problém ukrývá a můžeme jí plně důvěřovat v tomto procesu. Je dobré, aby naše mysl při takovéto práci nebránila tomuto procesu naprostou nedůvěrou v uzdravení.

Veškeré naše snažení, to jak dlouho to bude trvat, než se vyléčím, záleží především na duši samotné, lépe řečeno na její touze dojít k nějakému cíli.

Pokud řešíme problém v nějakém orgánu, nebo části těla, budeme čistit energetické centrum, které se nachází v oblasti tohoto orgánu. Pokud není problém přesně místně určen, necháme energii působit tam, kde to uzná za vhodné a důležité.

Během působení energie je možné cítit různé i zvláštní pocity v těle. Pálení, píchání, chvění, tlak… Je třeba nechat energii v tomto místě pracovat, jen to pozorovat a nebránit léčebnému a uzdravujícímu procesu.

Více o sobě jako člověku, jak fungujeme, jak ovlivňuje stav našich energetických center náš život a situace, které musíme prožívat, je možné si poslechnout v audionahrávkách. Jsou tam přímo i nahrávky o tom, jak léčebná energie pracuje v těle během meditace, jaký druh energie se během léčebných meditací používá.

V této fázi cesty pracujeme:

s konkrétním energetickým centrem pomocí léčebných meditací, kde o svém zdravotním problému víme, s léčebnými meditacemi, které jsou určené k načerpání velkého množství energie do těla, ta se koncentruje v místě, kde je třeba tělo posílit a transformovat těžkou energii na neutrální. Také je dobré se zaměřit na celkové promývání biopole energiemi, které čistí a posilují energetické pole a vytvářejí ochrannou vrstvu energie kolem celého organismu.

K práci můžeme využít:

léčebné meditace a semináře konané v Evropě www.petr-chobot.eu

přednášky a meditace na internetovém rádiu www.free-planet.eu

možnost individuálního léčení pomocí biorezonance, více info najdete na www.boiohaemum.com

léčebné meditace a meditace na rozvoj schopností vydané na CD a DVD na www.mutual-help.eu

podpůrné rostlinné prostředky z Amazonie na vyléčení těla na www.livepharmacy.eu

expedice do Peru, kde práce se šamanem je velmi intenzivní a rychlá a účinná na www.infinite-life.eu