Oni uvěznili tvou duši - jsi otrok! Víš to?
Chceš být pánem svého života?
Chceš vědět jak?

1. Soucit a empatie

Každá duše, která na sobě začne pracovat, měnit svůj život, by měla začít tím, že rozvine, více než je to běžné, své energetické centrum v hrudi. Pokud se rozhodneme být někým jiným, být lepší bytostí, je logické, že budeme především toužit po souznění s druhými, po pocitu blaha a lásky, po pocitu klidu a radosti. Toto vše má na starosti centrum v hrudi.

S tímto centrem by mělo být pracováno tak, aby se stále dolaďovalo, tedy zvyšovala se jeho aktivizace, s rozvojem dalších center, abychom se jako bytost cítili co nejvíce v HARMONII. Tedy ne pouze v počáteční fázi cesty za poznáním, ale vždy tak, jak to budeme cítit. Rozhodně je lépe více, nežli méně.

Toto energetické centrum v sobě skrývá programy týkající se našeho vztahu k druhým bytostem, ne partnerské - ty jsou obsaženy v pánvi, ne pracovní - ty jsou obsaženy v břiše. Ale všechny vztahy k druhým bytostem - vzniklé nevhodnou interpretací událostí, nedorozuměním, nepochopením - zklamání, nenávist, žárlivost, lítost, vztek, strach atd... ale také vztah k sobě samému. Tyto programy potom přitahují do našeho života stále stejné situace. „Jsem obětí pomluv a intrik“ a tak stále, v mnoha životních etapách se ke mně chovají lidé tak, abych se takto cítil, protože tomu věřím. Tím se program ještě posiluje. Je třeba program odstranit – vyčistit energetické centrum – a budeme se ocitat v úplně jiných životních situacích. Pokud dokáži změnit program o sobě, odstraněním programu začnu o sobě jinak přemýšlet. Nejsem „obětí pomluv a intrik“, ale jsem silná bytost, která „má úspěch a vše co dělá se jí daří“, tak touto změnou programu budu přitahovat situace, které mi to budou potvrzovat. Je potřeba je začít přijímat a nechat je vstoupit do svého života.

Je možné vyřešit konkrétní situaci, nebo jen odstranit pocit, vzniklý určitou zkušeností. Důležité je ale vědět, že tyto programy nejsem já. Je to jen energetický shluk v mém energetickém poli, který je možné snadno odstranit – vyčistit silnou energií, spálit a tím se dostat další krok za hranice, kde mě ovlivňuje a ovládá matrix.

Někdy se začnou lidé vymlouvat na karmu. Je to nyní oblíbené slovo. To je karmické, za to může karma. Ano karma má určitou sílu, je to morfické pole na této planetě, je silně zásobováno energií, tak funguje. Ale jen na určité úrovni bytí. Jen pro toho, kdo v karmu věří. Pokud se rozhodneme, že karma nás ovlivňovat nemůže, tak na nás nebude mít tato energie vliv. Je to jen na nás, čemu budeme nebo nebudeme věřit. Jaký život a svět si vytvoříme nebo nevytvoříme. Energie, které je možné nechat působit v meditacích na energetická centra, jsou daleko silnější a ušlechtilejší, než karma. Je to energie milosti, která se neptá, co jsme udělali, co jsme neudělali, jací jsme byli… Energie milosti je tu pro každého, pro ty, co nevědomě ublížili a způsobili bolest, pro ty, co jim bylo ublíženo, i pro ty, co se o takové věci nezajímají. Prostě energie milosti, pokud je umožněno s ní v meditaci pracovat, tak miluje a léčí bez rozdílu.

A tuto energii dokáží zprostředkovat šamani a senzibilové, kteří mají hodně aktivní centrum v hrudi a v temeni lebky. Dokáží se na tyto energie vyladit a zprostředkovat přísun během transu a meditačního stavu pro čištění a léčení. Takže vyřešit, vyčistit a změnit jde všechno. Pokud někdo bude tvrdit, že ne, tak je to z toho důvodu, že je líný změnit své myšlení. Nic jiného. Je to lenoch a hlupák.

Více o energetickém centru v hrudi, jeho stavu a funkcích v audionahrávkách.

V této fázi cesty pracujeme:

především s energetickým centrem v hrudi a na celkovém promývání biopole energiemi, které čistí a posilují celé energetické pole a vytvářejí ochranou vrstvu energie kolem celého organismu.

K práci můžeme využít:

léčebné meditace a semináře konané v Evropě www.petr-chobot.eu

přednášky a meditace na internetovém rádiu www.free-planet.eu

možnosti uzdravení se pomocí biorezonance, více info najdete na www.boiohaemum.com

léčebné meditace a meditace na rozvoj schopností vydané na CD a DVD na www.mutual-help.eu

expedice do Peru, kde práce se šamanem je velmi intenzivní a rychlá a účinná na www.infinite-life.eu