Oni uvěznili tvou duši - jsi otrok! Víš to?
Chceš být pánem svého života?
Chceš vědět jak?

3. Rozvoj osobnosti

Naše osobnost je utvářena v energetickém centru v solaru. Čištěním a aktivizací tohoto centra se z nás stane vědomá a silná a mocná bytost, která může snadno zrealizovat vše, co si bude přát. Právě z toho důvodu je ale také důležité, pracovat s energetickými centry ostatními, protože je třeba, aby taková bytost byla i dostatečně milující (aby neubližovala svou silou a schopnostmi druhým bytostem), měla vyčištěná spodní energetická centra, tedy centra v pánvi a břiše (bytost, která má mnoho nevyřešených problémů, se nemůže plně soustředit na užitečnou práci pro druhé) a také by měla pracovat s energetickým centrem v temeni lebky, aby se dokázala snadněji a přesněji koncentrovat na zdroj životadárné a blahodárné energie. Potom tato bytost se již začíná stávat opravdu mocnou bytostí, která ovládá situace ve svém životě, začíná řídit a plánovat další dění svého života, svého působení na druhé bytosti. Přijímá na sebe tímto také daleko větší zodpovědnost, za vše co udělá, protože to dělá stále více vědomě a zná již alespoň některé vesmírné zákony. Od tohoto okamžiku začíná být život už opravdu zábavný, protože začínáme pozorovat situace, které se dějí na základě našich předešlých myšlenek. Vidíme ty souvislosti, které běžně člověk není schopný vidět. Příčina – následek. A podle situací a vývoje stále utváříme sami sebe, upravujeme své priority, posilujeme své záměry a tvoříme svou osobnost do stále větší dokonalosti.

V okamžiku, kdy začneme více pracovat s energetickým centrem v solaru, je také třeba o to více se soustředit na centrum v hrudi. Aktivací centra v solaru získáváme sílu a moc. Ale také se tím zesiluje účinek programů, které jsou dosud v nižších centrech, tedy v břiše, pánvi. Pokud tam jsou ještě programy, které mohou vyvolat agresi, nenávist, zlost, tak se aktivací solaru tyto programy zesílí. Je tedy možné, že v nějakém okamžiku pocítíme tyto emoce a je potřeba si to uvědomit a začít ihned pracovat na čištění těchto center a také na zesílení lásky a soucitu v hrudi. Potom se z nás opět stane harmonická bytost, ale posunutá a úroveň výše. Více milující, soucítící ale i silnější a sebevědomější a vědomější. A O TO TU JDE.

V této fázi cesty pracujeme:

především s energetickým centrem v solaru, které je zodpovědné za kvalitu osobnosti každé duše, ale také s energetickým centrem v hrudi. Není k ničemu, být silný a sebevědomý, když budu i sobecký, hrubý, namyšlený a své schopnosti nevyužiji ve prospěch druhých. Také práce s temenem lebky je velmi prospěšná v této fázi, ale i dočištění center v břiše a pánvi.

Více informací o solaru, jak funguje, když je vyčištěné a jak když je zanesené blokujícími programy, je možné si poslechnout v audionahrávkách.

K práci můžeme využít:

léčebné meditace a semináře konané v Evropě www.petr-chobot.eu

přednášky a meditace na internetovém rádiu www.free-planet.eu

individuální léčení pomocí biorezonance a info o sobě jako duši, více info najdete na www.boiohaemum.com

léčebné meditace a meditace na rozvoj schopností vydané na CD a DVD na www.mutual-help.eu

podpůrné rostlinné prostředky z Amazonie na vyléčení těla na www.livepharmacy.eu

expedice do Peru, kde práce se šamanem je velmi intenzivní a rychlá a účinná na www.infinite-life.eu