Oni uvěznili tvou duši - jsi otrok! Víš to?
Chceš být pánem svého života?
Chceš vědět jak?

5. Rozvoj schopností

V této fázi práce s energetickými centry již začínám pracovat na rozvoji svých běžných schopností, které má každá duše, jen je zapomněla používat. Pro duši to je tedy vlastně rozpomínání se na to, co už dávno zná a ví a ví, jak to funguje. Čím více budeme na sobě v této fázi pracovat, tím více si budeme uvědomovat, kdo jsme, jaká je naše dlouhodobá minulost.

Rozvíjet své přirozené jasnovidné, léčitelské schopnosti, schopnost vědomě opouštět fyzické tělo, je velká ZODPOVĚDNOST. Člověk, který se rozhodne pro rozvoj těchto schopností, se rozhodl vzít na sebe určitou zodpovědnost za to, že tuto SÍLU, bude používat pouze pro blaho své a druhých bytostí. Mít takovéto schopnosti je pro duši naprosto přirozené, ale je třeba, aby byl člověk na to připravený. Je třeba, aby měl energetická centra v pánvi, v břiše a v solaru čistá, to znamená, neměl již žádné dravčí programy. Tyto programy by mohly potom zapříčinit, že svou myslí použijeme sílu ne vždy jen užitečně. Každý, kdo má nějaké schopnosti, je povinný mít energetická centra v takové čistotě - myslí se tím bez programů, skrze které by bylo možné zneužít sílu - že neublížím sobě nebo druhé bytosti - člověku. Je třeba mít záměry použití schopností NA POMOC druhým, NA ZLEPŠENÍ jejich života, na UZDRAVENÍ, POCHOPENÍ a vytvoření HARMONIE mezi lidmi. Pokud by člověk využil sílu schopností k naplnění záměrů "být lepší než druzí", "někoho zastavit v jeho snažení", "obohatit se", "v rámci vnímané konkurence", "nebo i jiným způsobem by nebyl záměr pouze láskyplný a dávající, je možné, že vytvoří sobě "karmu", která nebude pozitivní. Protože člověk, který má nějaké SCHOPNOSTI má velkou SÍLU. A existují-li nějaké programy, skrze které je možné ovládat mysl tohoto člověka, tak je kdykoliv možné donutit ho ke zneužití těchto schopností. 

V této době a v této realitě není žádoucí mít nějaké vyjímečné schopnosti. Lidé mají být ovce, nemyslící, nehledající a nemající čas se něčím takovým zabývat. Ale DUŠE TOUŽÍ - touží být sama sebou a tak hledá. Ale na naší cestě existují takové pasti a lsti, aby opravdu jen Ti, kteří myslí své skutky doopravdy LÁSKYPLNĚ a jsou ochotni se vzdát všeho pro sebe, mohli projít skrze tyto nástrahy a zabezpečení Matrixu. Proto je třeba brát rozvoj svých schopností jako naprosto vážnou věc, vhodnou pro DOSPĚLÉ DUŠE a ne jako HRU pro každého. Brzy pochopíme, že to hra není. Na cestě rozvoje schopností budou bohužel překážky, které je třeba překonat. A snadno, dá se říci, že VELMI SNADNO je možné je překonat ve stavu ČISTOTY DUŠE. Kdy dravčí programy již nejsou v našich centrech a není tedy možné ovládat naši MYSL a tím sílu nasměrovat proti našim přátelům - MILOVANÝM BYTOSTEM.

Jsme jen MYSL, proto je třeba svou mysl plně VĚDOMNĚ ovládat, pokud chceme rozvíjet mimořádné schopnosti a začít je používat. Je třeba být připravený, kdyby se MATRIX snažil nás zastavit, znejistět a otočit LÁSKYPLNÝ ZÁMĚR proti druhým. Je třeba se naučit hlídat a kontrolovat myšlenky, a okamžitě, jakmile by se stalo, že nějaká naše myšlenka nebude obsahovat pozitivní sílu, abychom se zastavili. Zjistili, co se stalo, proč se tato myšlenka objevila a odkud pramení. Zastavili další prohlubování takovýchto myšlenek a zajistili, aby se již neopakovalo nic takového. Jen takto připravený člověk - duše, zvládne projít procesem, kdy dosáhne opět všech svých přirozených schopností a bude je moci plně používat i zde, v této realitě.

Ještě takový postřeh, který by mohl být někomu užitečný. Z mého pohledu, nežli se soustředit určitý čas na rozvoj třeba léčitelských schopností a pracovat na zesílení této vlastnosti duše, se zdá lepší a časově užitečnější, spíše se dostávat do určitého stavu - do změněného stavu vědomí, kdy těmito vlastnostmi přirozeně disponujeme. A to nejen léčitelskými, ale zároveň již všemi dalšími. Budu-li čistit a aktivizovat svá energetická centra se záměrem, být co nejužitečnější a nejláskyplnější bytostí - někdy to můžeme nazývat "andělem", tak se začne měnit naše vědomí a my se staneme takovou bytostí, kterou jsme byli před naším příchodem na planetu Zemi, jakou jsme byli v nehmotné realitě. Přiblížení se tomuto stavu vědomí může také pomoci, když během regrese, meditace na centrum v břiše a ponoření se do své hlubinné minulosti si vzpomeneme na svůj první život, prožitý zde na planetě. Duše, která přijde do prvního života, neztrácí úplně své schopnosti. Může během tohoto života mnoho svých schopností využívat, rozpomenout si na ně a snadno je rozvinout do plné síly. Když si vzpomeneme na tento svůj život, kdy jsme již nějaké schopnosti v této realitě měli, bude velmi snadné se zase do tohoto stavu dostat. 

Aktivizovat centrum v hrudi, centrum v solaru a centrum v temeni, by mělo být dostačující k tomu, abychom se rychle dostali do stavu vědomí duše, prožívali blaho a božskou přítomnost a milost v sobě a tím se dostali snadno do vědomí, kdy máme své přirozené schopnosti jako duše. Možná to bude trvat trošičku déle, než kdybychom se soustředili jen na rozvoj léčitelských schopností, ale zato bude zaručené, že vše použijeme pouze pro BLAHO druhých a s LÁSKOU a SOUCITEM k druhým bytostem. Protože DUŠE, která nebyla na planetě Zemi a neprošla kontaminací dravčími programy, nemůže nikdy MYSLET na druhé DUŠE špatně. Tím se přirozeně budeme vyvarovat zneužití schopností ve prospěch něčeho, co bude DRAVCI zasaženo. Je to určitá pojistka.

KARMA, ASTRÁL, HMOTA - to všechno je ILUZE pro toho, kdo má aktivní centrum v TEMENI lebky a je naplněný energiemi a substancí božské milosti a je na cestě pochopení ABSOLUTNA. Proto je pro něj také snazší schopnosti v sobě rozvinout, protože mimořádné schopnosti jsou vlastně NEVÍRA V OMEZENÍ zákony hmoty, zákonu karmy, existenci astrálu, gravitace atd. A je to naopak pevná VÍRA v SEBE a SEBE jako MYSL. Svobodnou Mysl, která dokáže vše, co si usmyslí...

Jak pracovat:

·       výcvik intuice, jasnovidnosti a telepatie – temeno, třetí oko, solar

·       výcvik léčitelských schopností – hruď, solar, pánev, temeno

·       výcvik opouštění hmotného těla – třetí oko, solar, břicho, temeno

·       výcvik otevření hlubinné paměti duše – břicho, temeno, páteř

Více informací je možné si poslechnout v audionahrávkách.

K práci můžeme využít:

léčebné meditace a semináře konané v Evropě www.petr-chobot.eu

přednášky a meditace na internetovém rádiu www.free-planet.eu

možnost individuálního léčení pomocí biorezonance a info o sobě jako duši najdete na www.boiohaemum.com

léčebné meditace a meditace na rozvoj schopností vydané na CD a DVD na www.mutual-help.eu

podpůrné rostlinné prostředky z Amazonie na vyléčení těla na www.livepharmacy.eu

expedice do peru, kde práce se šamanem je velmi intenzivní a rychlá a účinná na www.infinite-life.eu