Oni uvěznili tvou duši - jsi otrok! Víš to?
Chceš být pánem svého života?
Chceš vědět jak?

7. Program Pandora

Je jasné, že člověk musí být nejprve zdravý, mít vyřešené vztahy a nemít strach o svůj život. A teprve potom může, když má z čeho dávat, začít dělat něco užitečného pro druhé bytosti.

Tato část transformace každého z nás a tedy i bytostí jako celku se týká spolupráce VYSPĚLÝCH a VĚDOMÝCH bytostí na úkolech, které přeměňují život nás všech na této planetě v HARMONICKÉ SPOLEČENSTVÍ, v něco, čemu se může říkat "vyspělá fungující civilizace", kdy každá z bytostí jedná s láskou k planetě Zemi, s láskou k druhým bytostem, s láskou a úctou k existenci samotné. Není možné, ale jednotlivé stupně přeskakovat, nebo si myslet, že už jsem dost vědomá bytost na to, abych mohla patřit mezi takovéto bytosti. PRAVDA se nedá ošidit. Většinou věci fungují tak, že až když už jsem v nějakém stupni vědomí a až když už jsem na nějaké úrovni BYTÍ, tak teprve potom si toho vlastně všimnu a uvědomím si, že už to tak JE.

V Tom je ta krása a v tom je ta DOKONALOST ABSOLUTNA a jeho hravost.