Oni uvěznili tvou duši - jsi otrok! Víš to?
Chceš být pánem svého života?
Chceš vědět jak?

6. Šamanský výcvik

Projít šamanským výcvikem může bytost, která má již rozvinuté určité schopnosti, a tento výcvik ji v podstatě naučí, jak tyto schopnosti uchopit, jak je používat, jak se s nimi naučit žít. Šamanský výcvik, pokud duše rozvíjí postupně své schopnosti, vlastně provádí duše sama. Je nucená během práce na sobě již vědět, co má dělat. Jak se aktivizují určitá energetická centra, tak přicházejí informace o tom, kdo jsme, kam máme jít, s jakým centrem je nyní vhodné pracovat… Jsme jaksi vedeni shora… Dá se i říci, že sami sebe vedeme na cestě ke stále větší "dokonalosti" přemýšlení. Není to vlastně ani možné jinak. Pokud pochopíme, že HMOTA je ILUZE, vyplývá z toho, že i to, co nazýváme ŠAMANEM je ILUZE. Je to jen zhmotnělá představa toho, co nás někam dovede, co v nás něco rozvine, co nám musí říkat, jak na sobě pracovat. Ano, jistě jsou to velké zkušenosti, ale my je máme také. Jen ne všechny již vyzkoušené a ne všechny najednou. Ale to není vůbec potřeba. Zkušenosti a vedení sebe na cestě ke stavu vědomí, kdy VÍME, kdo jsme, se může dít postupně. Když sami projdeme touto cestou, velmi nás to posilní, velmi si budeme důvěřovat a sami si neseme zodpovědnost za vše. Jistě, že jsme každý trošku jiný a každý potřebujeme v určitém okamžiku popostrčit třeba i jiným způsobem. Ale je zase pravda, že spíše člověk na cestě za hledáním učitelů nachází ty, kteří se za učitele vydávají a na cestě nás spíše zdržují a svádějí z cesty. BOHUŽEL - je to tak. Důvěřovat přímo BOŽSKÉMU VEDENÍ a důvěřovat SOBĚ - je to nejlepší co může bytost potkat. Dává jí to sílu, dává jí to jistotu, dává jí to víru v sebe jako MYSL.

Když budu vědět, že jdu přímo k cíli, ke svému záměru, který je čistý a jasný - být užitečný druhým - a jsme proto ochotní udělat maximum, tak není možné sejít z cesty. NENÍ TO MOŽNÉ. Jsme pod ochranou VYŠŠÍ MOCI, vyšší síly, která nás vede, která nás prověřuje, a která "z nás udělá" krásné a dokonalé bytosti.

Kdy se dostanu do okamžiku, kdy jsem připravený na "šamanský výcvik"? Můžeme tomu říkat i jinak, šaman je jen slovo. Je to prostě bytost, která je připravená na určité vedení k hlubší práci na sobě. Bytost, která nemá již mnoho věcí, které by potřebovala v sobě řešit, chápe realitu hmoty, chápe sebe jako bytost a ví, co chce. Potom je bytost připravená na tuto práci. Ale také v tomto okamžiku bytost ví, co má dělat. Konkrétně čeho chce dosáhnout a cestu, jak toho dosáhnout, je schopná si najít sama pomocí své rozvinuté intuice. V tomto okamžiku, pokud je plně k takovému úkolu připravená, najde snadno "cestu", "průvodce", "pomocníky", "komunikuje" s jemnohmotnými přáteli a raduje se z každé zkušenosti.

Je dobré také již pracovat pro druhé, protože to také dodává sílu do osobní "transformace" a každá drobnost, udělaná z čisté lásky a bez očekávání, přináší pouze a pouze pozitivní a ochrannou energii do života. A také naplnění vnitřního poslání. A to je jediná věc, která může v této REALITĚ učinit DUŠI ŠŤASTNOU. Ne vztahy s partnerem nebo přáteli, ne majetek nebo jiné movité nebo nemovité věci, ale naplňovat sebou vytyčený ÚKOL, se kterým sem duše vlastně přišla. Jak je to prosté a jednoduché.