Oni uvěznili tvou duši - jsi otrok! Víš to?
Chceš být pánem svého života?
Chceš vědět jak?

Odkazy/kontakty

Pro více informací o akcích v ČR a Evropě na meditace.eu@gmail.com

Pro více informací o tradiční šamanské práci v Peru na expediceperu@gmail.com

Pro více informací ohledně bylinných čajových jihoamerických směsí na www.mutual-help.eu

Pro více informací o možnosti individuálního léčení na stránky: www.boiohaemum.com a e-mail: spiritokracie@gmail.com

Pro dotazy ohledně individuální práce s energetickými centry na meditace.eu@gmail.com