Oni uvěznili tvou duši - jsi otrok! Víš to?
Chceš být pánem svého života?
Chceš vědět jak?

RADY NA CESTU

Na této stránce předáváme doporučení, která jsou ověřená a velmi pomohla na cestě k osobní transformaci. Fungují a pomáhají jít kupředu, nezastavovat se, neváhat a jít a uskutečnit změny.

1. Získat důvěru v sebe a důvěru v absolutní inteligenci. Můžeme dle vlastních zkušeností doporučit, jak tento bod co nesnadněji naplnit. Nejlepší, co je možné udělat, aby člověk získal důvěru v sebe a důvěru v absolutní inteligenci je -  přestat číst knihy, kde ostatní píší o svých zkušenostech na cestě za poznáním. Odvádí nás to od nás samých, od prožívání života a nalezení své osobní cesty. Přestat chodit na semináře, kde nás učí lektoři své techniky a předávají své zkušenosti. Nejlépe začneme důvěřovat sobě, když uvěříme ve svou sílu a možnosti. A přestaneme se ptát a přestaneme potřebovat, aby nám ostatní říkali své zkušenosti a poznatky. Tak je možné najít snadno důvěřovat v sebe a ve vyšší inteligenci. Prostě se rozhodnout, že nyní už budeme žít svůj vlastní ŽIVOT.

2. Během meditací s energetickými centry je třeba vědět, které centrum má jaké funkce a jak ovlivňuje náš život. Doporučujeme poslouchat audionahrávky na tomto webu, je třeba vědět - co dělám. Zvyšuje to motivaci k osobní proměně.

3. Během čištění blokujících programů omezit, jak je to jen možné, kontakt s těmito programy z okolí - doporučujeme během čištění určitých programů, které se tak snadno nevzdávají, omezit kontakt s lidmi a s prostředím, které tyto programy silně aktivuje. Je to jinak v podstatě zbytečná práce. Protože pracně čistíme nějaký silný program, který nás omezuje, ale nacházíme se v prostředí, kde je velmi aktivní. Takže se zase snadno zaktivní, pokud jej nedokážeme úplně až do kořenů odstranit. Tato práce má smysl, pokud se na čas, kdy tato očista probíhá, změní prostředí, nebo se na čas úplně přestaneme stýkat s lidmi, se kterými máme tento program spojený. Tím se nám podaří snadněji programu zbavit a potom s nadhledem nad situacemi, které jsme dříve nezvládali, můžeme snadno komunikovat s lidmi, nebo se nacházet v prostředí, které nám vadilo. Pokud se dokážeme setkat s dříve problematickými situacemi nyní s nadhledem a s vnitřním klidem, je jasné, že jsme situaci zvládli a program je odstraněn. Jen šťastná a silná bytost může být užitečná a prospěšná druhým.

4. Během práce s meditacemi není třeba využívat pouze vedení slovem, ale využít energii meditace k řešení konkrétního problému, o kterém vím, že mě ruší v mém soustředění a brání mi, se do meditace dostatečně ponořit - je to důležitý krok. Říkat i slova jako "rozhoduji se", nyní to již bude tak a tak. Starý program již nepotřebuji a nyní ho "měním". Během meditace se snadno dostáváme do transového stavu, kdy jsme blíže stavu duše, která je čistá, bez programů a velmi jasně vidí řešení jakéhokoliv problému, se kterým si v běžném životě nevíme rady. Je snadné si během meditací na okamžik představit svou situaci a zkusit se na ni dívat s nadhledem a z pohledu milující a čisté duše. Řešení se vždy snadno najde. Potom již jen stačí vytrvale během meditací upevňovat nový postoj k člověku nebo situaci do té doby, než si budeme jistí, že změna již proběhla.

5. Během transformace je třeba také přemýšlet a zjistit, co doopravdy chci. Je to obrovská věc, pochopit, proč je duše zde na zemi a jaký je její úkol a cíl, který si sama vybrala. A je možné k této informaci dojít, a je to v podstatě velmi důležité proto, aby duše šla co nejpřímější cestou a nezdržovala se tím, co už ji vlastně nezajímá.

6. Práci s meditacemi může velmi prohloubit a doplnit čtení promluv, které jsou uvedené na www.petr-chobot.eu/promluvy - ty doporučujeme vytisknout si a pročítat hluboké myšlenky vět kdykoliv během dne. Vždy se nějaká věta bude hodit k tomu, aby prohloubila pochopení a posunula meditujícího o krok kupředu. Náhody neexistují - opravdu ne. Vesmír je interaktivní hra a reaguje na každou naši myšlenku - akce vytváří reakci.

7. Během meditací doporučujeme si upevňovat vlastní pozitivní afirmace a programy:

- Dokáži všechno, co budu chtít

- Vše je pro mě snadné a jednoduché

- Miluji každou živou bytost, a jsem každou bytostí milovaná

- Jsem za jedno s absolutním bytím

- Jsem duše, která má všechno co potřebuje mít

- Každá informace, která bude pro mě důležitá, ke mě vždy přijde v pravou chvíli a budu jí rozumět

- Má mysl se osvobodila

8. Postupně je třeba sebe přeprogramovat na to, že vše po čem toužím, vše co chci pomocí meditací a prací na sobě a se svým vědomím uskutečnit, se již stalo. Snažit se nezabývat ani v meditacích ani během dne tím, jaká je situace v mém životě nyní, ale mít před sebou jasnou představu své budoucnosti a sebe a tu stále posilovat myšlením a tvořením. Klidně si napsat body, kterých chci dosáhnout:

- mám skvělého partnera, rozumíme si a podporujeme se v životě a vztahu

- mám dostatek peněz ke všemu, co toužím uskutečnit

- mám skvělé příležitosti k práci a tvoření svých cílů, mnoho skvělých spolupracovníků a podporu od rodiny i přátel

- vše se uskutečňuje podle mých plánů, vše se daří, jsem zdravá, krásná bytost, plná síly

Také je možné si průběžně kreslit obrázky toho, na čem momentálně v mysli pracuji a tím pomáhat urychlit a upřesnit proces realizace.

Prostě vším co mě napadne, tvůrčím a kreativním způsobem tvořit svůj "budoucí život" tak, že už v podstatě je to má současnost a není možné, aby to bylo jinak. A tak to je.

Dělat během procesu vědomě drobné úpravy a změny ve svém životě tak, aby se proces proměny postupně ale jistě uskutečňoval. I úklid v pokoji, změna účesu atd. tomu napomáhá.

9. Práci velmi usnadní, když se naučíme vizualizaci. Velmi důležité je si umět se zavřenýma očima představit světlo. Pokud to během meditací nepřijde samo, je možné podpořit a rozvinout tuto schopnost drobnými pomůckami. Třeba za slunečného dne chodit kolem zlatnictví a pozorovat, jak se třpytí zlato na slunci, nebo odlesk slunce na hladině vody nebo v oknech a zapamatovávat si tu barvu a ten pocit během pozorování. V zimě zase sledovat třpyt slunce na sněhu a další podobné pomůcky. Snadněji se potom z počátku představují různé druhy barev, jako je zlatá, zlatobílá, bílá, ledově bílá. Také je dobré vnímat, jak se vítr dotýká naší kůže a že je to teplý vítr v létě, nebo chladný vítr v zimě. Ten je dobré vnímat především na čele, protože energetické centrum 3. oko je aktivizováno chladným větrem foukajícím na čelo. Teplý vítr můžeme nechat dotýkat se celého těla a se zavřenýma očima si zkoušet tento pocit zapamatovat. Potom kdykoliv si vzpomeneme, zkoušet si tyto pocity nebo barvy zase vybavit. Pomůže nás to naučit být více citliví a jemní.

10. Během práce s energetickými centry nemohu očekávat změny v okolí, pokud nedojde ke změnám vnitřním. Změny v mém okolí nastanou v případě, že se změní mé vnitřní postoje ke mě samotné a k ostatním lidem a situacím. Proces transformace je proces osobní, vnitřní a změny vně mohou nastat teprve po změnách uvnitř.